לזכר נשמת הרה"ח השליח ר' לוי יצחק בן הרה"ח ר' זלמן יודא דייטש ע"ה


Please donate to the Levi fund. (Please specify that it is for the Levi fund )

Monday, November 15, 2010

תמים


היי לוי, מכתב קטן...

עכשיו עשו אותך "רבאיי לוי" עם עניבה וחליפה, ואיך לא הרי אתה רבאיי.

אבל בינינו בשבילי אתה היית ותשאר רק "לוי" עם החיוך הנצחי. לוי עם החולצה המתנופפת עם הצציות בחוץ כמו אומר אז די גאנצע וואלט קען קושען... זה העולם שיצאת לטהר בשליחות.

אתה חקוק לי כלוי ילד שמניח משקה לפנות בקר למשפיעים שהסבו בסוכתכם.

אתה לוי שהיית צועק מעבר לרחוב היי מה שלומך.

עם טפיחה על השכם של "יהיה טוב".

כן. הפחת בנו שתעבור את "העניין" הזה גם...

און סי וועט זיין גוט

ואותו אחד שהיה מכניס "חלק" מתחת לחגורה עם חיוך, אותו אחד שלא התפעל לחלוק עם "מבינים" מה כוונת הרבי, עם חיוך.

וכמים הפנים אתה הראי של ליובאוויטש ליובא... אהבה

גוטסקייט של בן אדם א זיסע סאלדט... דמעות

נר הוי-ה נשמת אדם

האש עולה תמיד למעלה, אולם דמותך תביט עלינו מלמעלה למטה דווקא, לזכרון תמיד של ריקוד אש חסידי.

"נישט ווערן נתפעל" תגיד.

כן, נחיה תמיד עם הלוי של אש תמיד. אש של תמים במעשיו

I miss you Levi!

4 comments: